PL

System Zarządzania Jakością

W naszej firmie zwracamy szczególną uwagę na jakość.

Dzięki Pani Joannie Zając Pełnomocnikowi Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością cała kadra kierownicza odbywa szkolenia dotyczące procedur, dokumentacji oraz procesów związanych z jakością. Co za tym idzie pełni nadzór nad realizacją procesów jakościowych istotnych do utrzymania certyfikacji ISO 9001:2015.

Dzięki systemowi zarządzania jakością, podczas auditu klienckiego otrzymujemy informacje zwrotne, jakie segmenty należałoby usprawnić.

Rozwijamy się dzięki stosowaniu procedur, wprowadzaniu nowych procesów i ulepszaniu już działających procedur.

Kontrola jakości to działania mające na celu sprawdzenie, mierzenie lub testowanie jednej lub więcej charakterystyk produktu i odnoszenie wyników do wyspecjalizowanych wymagań w celu potwierdzenia zgodności. Produkty niezgodne ze specyfikacjami są odrzucane lub przekazywane do poprawienia. 

Zapewnienie jakości opiera się na idei zapobiegania wadom. Jest kolejnym szczeblem rozwoju koncepcji jakości po kontroli jakości. Przenosi punkt ciężkości z kontroli końcowej produktu na wcześniejsze etapy produkcji i projektowania. 

Zarządzanie jakością to krok naprzód w stosunku do zapewnienia jakości. Ponieważ każde działanie w przedsiębiorstwie może mieć wpływ na jakość produktu, obejmuje ono całą organizację. W zarządzaniu jakością każdy pracownik powinien dążyć do doskonalenia własnej pracy.