PL

Odpowiedzialni

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Kładziemy ogromny nacisk na ochronę środowiska naturalnego.

W szczególności na recykling odpadów, a także rozbudowę zakładu produkcyjnego w Turzy prowadzoną w oparciu o najnowsze rozwiązania pro ekologiczne m.in. zakup nowych energooszczędnych maszyn oraz do linii produkcyjnej.

  • Współpracujemy z organizacją odzysku opakowań REKOPOL S.A.
  • Systematycznie pracujemy nad obniżaniem poziomu emisji substancji LZO do atmosfery
  • Wdrożyliśmy rozwiązanie mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
  • Wdrożyliśmy rozwiązanie elektronicznego obiegu dokumentów zmniejszających liczbę wydruków
  • Organizujemy szkolenia podnoszące świadomość pro ekologiczną pracowników