PL

Nasza polityka Jakości

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci zoptymalizować Twój produkt. Działamy zgodnie z systemem opartym na modelu procesowym według normy EN ISO 9001:2015.

FOB-DECOR to firma z ponad 100 letnią tradycją.

Produkujemy dla naszych klientów szeroki wachlarz zamknięć z blachy aluminiowej oraz stalowej. Naszymi głównymi produktami są zamknięcia typu PILFER-PROOF, PILFER-PROOF PREMIUM i GPI.

FOB-DECOR, poza standardowymi wyrobami, oferuje możliwość wdrożenia modyfikacji, zarówno w zakresie użytych surowców, zmian konstrukcyjnych czy nowych funkcjonalności zamknięcia.

Zajmujemy się również wykonywaniem usługi lakierowania oraz drukowania blachy alum­iniowej i stalowej.

Podstawowym celem działalności firmy jest zaspokojenie potrzeb i spełnienie oczekiwań naszych klientów w zakresie dostarczania produktów wysokiej jakości.

Monitorowanie zadowolenia klienta, spełnienie jego oczekiwań dotyczących wyrobu oraz ciągłe doskonalenie jest koniecznym warunkiem rozwoju i sukcesu FOB-DECOR Sp. z o.o.

Aby sprostać tym warunkom i stawianym wymaganiom wdrożyliśmy, utrzymujemy oraz ciągle doskonalimy system zarządzania jakością oparty na modelu procesowym wg normy PN-EN ISO 9001:2015.

Politykę Jakości realizujemy poprzez następujące cele strategiczne:

 

  1. ciągłe doskonalenie naszych produktów, zapewnienie im wysokiej i stabilnej jakości oraz dbanie o wysoki poziom zadowolenia klientów
  2. realizowania naszych usług terminowo
  3. wdrażanie innowacyjnych technologii będących odpowiedzią na rosnące wymagania klienta
  4. partnerska współpraca z dostawcami
  5. realizacja planów finansowych
  6. ciągłe doskonalenie naszych procesów oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością
  7. ciągła poprawa kompetencji naszych pracowników oraz zapewnienie im bezpieczeństwa jak i higieny pracy
  8. ograniczanie negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej na środowisko naturalne i otoczenie społeczne.

Realizacja Polityki Jakości i utrzymanie efektywnie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością oraz jego ciągłe doskonalenie, ma na celu wzrost zaufania klientów, co do jakości naszych wyrobów, a tym samym umocnienie naszej pozycji na rynku.

 

Bezpośrednie zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa we wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zapewnia skuteczność osiągania celów
i podjętych zobowiązań.

 

Ponadto deklarujemy pełne przestrzeganie przepisów prawnych w odniesieniu do naszych działań oraz wyrobów.